Pedagogen

Priser och Utmärkelser

2009

Kungliga Musikaliska akademien

Ingrid och Per Welins pedagogpris för värdefulla pedagaogiska insatser på stråkinstrumentområdet.

25 000 kronor.

"Karin Hans-Ers har inom ramen för den stråkutbildning vid Bollnäs folkhögskola som hon initierade 1992 och fortfarande leder, visat ett kunnande, ett engagemang och en uppfinningsrikedom som kvalificerar henne som en av landets mest framstående stråkpedagoger. De resultat, främst bestående av en jämn ström av duktiga slkande till landets stråkutbildningar, bekräftar detta. Det arbete som Karin Hans-Ers utfört och utför är sålunda av utomordentligt stor betydelse för Sveriges framtida utbildning av stråkmusiker"


2010

Linkonpriset

Karin Hans-Ers har ett engagemang för sina studenter som är något utöver det vanliga. Det är inte för inte hon kallas Fröken. Hennes pedagogiska sätt gör att eleverna gör sitt yttersta. I stort sett all som söker vidare till högre utbildning och som har haft karin som lärare blir antagna. Karin Hans-Ers ställer krav på eleverna och har alltid "hjärtat på rätta stället"ViolinpedagogenDå jag 1992 flyttade som nybliven mamma till Arbrå, och lämnat en kort tid som orkestermusiker bakom mig, hade jag en dröm om att starta upp en stråkklass vid Bollnäs folkhögskola. Jag fick fria händer och fullt förtroende att göra allt jag kunde för att uppfylla den drömmen.


Med ungdomlig energi och ork planerade och genomförde jag det som skulle bli min huvudsakliga sysselsättning de kommande 22 åren.Efter ett fåtal år hade stråkklassen vuxit till det antal som jag ansåg rimligt, 15 stråkelever.


Idag finns det ett påtagligt orosmoln över det klassiska stråksverige. Då jag började min pedagogiska bana fanns det stråkutbildningar vid många av landets folkhögskolor, och reservlistorna till landets musikhögskolor var långa. Idag är vi ett fåtal folkhögskolor som fortfarande har stråk att bilda stråkkvartett och stråkorkester. Antalet sökande till musikhögskolorna har minskat kraftigt. Inte minst till pedagogutbildningarna. Svårt att sia om framtiden, men alla hoppas att trenden ska vända.


Stråkklassen

Stråkklassen består av 15 elever, varav 8 spelar fiol, 2 viola, 3 cello och två kontrabasar.

Stråkklassen är i högsta grad högskoleförberedande. För dig som vill söka vidare till musikhögskolan, får du den hjälp du behöver för förberedelserna av sökningarna. Vi prioriterar ensembleverksamheten. Varje vecka får du 120 min stråkorkester, 40 min stråkkvartett. Du får 40 min/v på ditt huvudinstrument, samt 20 min/v piano. Musikteori är obligatorisk, samt musiklinjens kör. I tillval kan du välja ämnen som gruppledning och ensembleledning. Scenisk beredskap är en viktig del i undervisningen. Uppspelning, med pianist om du så vill, 1-2 ggr i veckan.Att utvecklas som stråkelev innebär många timmars egen övning. Att lyckas med det kräver disciplin och lust. I regel har inte tiden att öva räckt till under gymnasie-studierna. Här får du äntligen tid att öva, hjälp med disciplin, inspiration och lust från dina lärare.
ån och med det år du fyller 18 år eller senare har du möjlighet att skicka in din ansökan. Ansökan kan skickas via webben eller med post till Bollnäs folkhögskola senast 9 mars 2016. Villkoret är sedan att du genomför ett antagningsprov på skolan med godkänt resultat.KONTAKT

karin.hansers@regiongavleborg.se

0278-38911

070-220 10 71

http://ww w.lg.se/bollnasfhs


Bollnäs folkhögskola

Skolallén 10

821 41 Bollnäs